Home » من خوبم تو خوبی by الوین فرید و مارگارت فرید
من خوبم تو خوبی الوین فرید و مارگارت فرید

من خوبم تو خوبی

الوین فرید و مارگارت فرید

Published 2005
ISBN :
Paperback
161 pages
Enter the sum

 About the Book 

هدف این کتاب آن است که به تو کمک کند تا احساس خوب بودن کنی چون تو خوب هستی و همیشه نیز چنین بوده ای. تو با بهتر شناختن خود، با درک و پذیرفتن احساس خود و افراد مهم زندگیت، قادر خواهی بود احساسات خوبی را که درباره خود از دست داده ای دوباره به دست آوردهMoreهدف این کتاب آن است که به تو کمک کند تا احساس خوب بودن کنی چون تو خوب هستی و همیشه نیز چنین بوده ای. تو با بهتر شناختن خود، با درک و پذیرفتن احساس خود و افراد مهم زندگیت، قادر خواهی بود احساسات خوبی را که درباره خود از دست داده ای دوباره به دست آورده و مجددا به خودت اعتماد کنی. وقتی این کتاب را بخوانیمطمئنا با دیگران بهتر کنار خواهی آمد و خوشحال تر خواهی بودزیرا آدم ها را دوست داشته و به آنها اعتماد خواهی نمود